DE E-BIKE BATTERIJ VEILIG OPLADEN EN BEWAREN!

Battery Control levert producten om de risico’s van vervolg-/ brandschade bij een brandende lithium-ion batterij uit te sluiten.

De batterij opladen en bewaren in een Battery Control BAG is voldoende om de risico’s van een brandende lithium-ion batterij uit te sluiten

Verrijdbare locker met automatisch blussysteem voor het veilig opbergen van lithium-ion batterijen.

Battery Control heeft erg veel kennis opgedaan van het ontbrandingsproces d.m.v. diverse ontbrandingsmethoden.

Door bijna tweewekelijks e-bike batterijen te testen ontdekten we erg veel verschillen en veel variabelen. Een kunststof casing ontbrand anders dan een alu casing. Hoe ontstaat er druk en hoeveel is dat dan?

Ook wilden we meer kennis krijgen over de testmethode zelf. Er is geen richtlijn HOE te testen. Je kunt een grote spijker in de batterij slaan, maar is dat vergelijkbaar met de praktijk? Je kunt testen door de cellen te verwarmen, maar is dat dan de juiste manier?

De testmethoden geven verschillende uitkomsten en liggen soms ver van de werkelijkheid af. Door de vele gesprekken met batterij-leveranciers hebben wij uitgevonden dat de meeste voorvallen ontstaan tijdens het laden of in de uren daarna. We hebben vervolgens een testmethode ontwikkeld waarbij bij wij op celniveau een batterij in thermal runaway kunnen forceren en ook keer op keer kunnen reproduceren. Deze test is het meest vergelijkbaar met de werkelijkheid.

battery-in-backseat-of-electric-bicycle-against-royalty-free-image-540800527-1547491220

Spontane ontbranding

De batterij van een e-bike kan, bijvoorbeeld door een interne beschadiging, spontaan in de brand vliegen (thermal runaway) en is dan alleen te blussen met een speciale blusmethode!

nieuws3

Direct gevaar voor omgeving

De gevolgen van het ontbranden van de batterij kunnen een enorme impact hebben, zeker wanneer een batterij op dat moment binnenshuis ligt.

tasaandefiets

Veiligheid boven alles

Als het gaat om veiligheid, zo je kunnen zeggen dat het bewaren van e-bike batterijen zonder de producten van Battery Control, net zoiets is als een auto zonder veiligheidsgordels